Folkhälsorådet

Enligt folkhälsomyndigheten så anses en god hälsa påverkas av livsvillkor, individens egna val och levnadsvanor.


Folkhälsorådet i Oskarshamns kommun ska arbeta för att ge förutsättningar så att invånarna uppnår en god folkhälsa. Folkhälsorådet kommer att arbeta för att folkhälsofrågor integreras i kommunen, och att kommuninvånarna ska veta vad folkhälsorådet arbetar med. Folkhälsorådet är styrgrupp till arbetet med Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak (ANDT). Folkhälsorådet kommer att arbeta med psykisk ohälsa för unga och äldre och kommer att ha fyra mötestillfällen per år. Mer om folkhälsorådets arbete och aktiviteter kan du läsa om i verksamhetsplanen.

Under 2016 kommer följande personer att ingå i folkhälsorådet:

Ordförande:
Elisabeth Wanneby (mp)

Samhällsbyggnadskontoret:
Malin Olsson, även sekreterare

Socialförvaltningen:
Anna Lindquist

Bildningsförvaltningen:
Eva Johansson

Tekniska kontoret:
Kaj Eriksson

Kontaktperson för kommunkontoret:
Eva-Carin Öhlin

Räddningstjänsten:
Morgan Olsson

ANDT-samordnare sammankallas till folkhälsorådets möten.

Malin Olsson
Folkhälsosamordnare
Tfn: 0491-88 311
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn