Folkhälsorådet

Enligt folkhälsomyndigheten så anses en god hälsa påverkas av livsvillkor, individens egna val och levnadsvanor.

Folkhälsorådet i Oskarshamns kommun ska arbeta för att ge förutsättningar så att invånarna uppnår en god folkhälsa. Folkhälsorådet kommer att arbeta för att folkhälsofrågor integreras i kommunen, och att kommuninvånarna ska veta vad folkhälsorådet arbetar med. Under 2017 kommer folkhälsorådet arbeta med psykisk ohälsa för unga och äldre och kommer att ha fyra mötestillfällen per år. Folkhälsorådet är även styrgrupp till arbetet med Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak (ANDT). Mer om folkhälsorådet och ANDT-arbetet kan du läsa om i verksamhetsplanerna.

Folkhälsorådet 2017

Ordförande:
Ingmarie Söderblom (MP)

Samhällsbyggnadskontoret:
Malin Olsson, även sekreterare

Socialförvaltningen:
Margareta Liljekvist

Bildningsförvaltningen:
Vakant

Tekniska kontoret:
Kaj Eriksson

Kontaktperson för kommunkontoret:
Vakant

Räddningstjänsten:
Morgan Olsson

Kontakta oss

Malin Olsson
Folkhälsosamordnare
Tfn: 0491-88 311