Kart- och mättjänster

Kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har ansvar för kommunens geografiska information.

Vi utför mätningar och skapar kartor för olika ändamål. Det kan till exempel vara kartor för samhällsplanering, byggande och fastighetsbildning. Det kan också vara olika informationskartor som visar utvald information. Exempelvis adresser, skolor eller badplatser.

Kartavdelningen är en del av Samhällsbyggnadskontoret.

Kartavdelningen
Ida Norling
Kartchef
Tfn: 0491-88 142
Eva Nääf
Karttekniker
Tfn: 0491-88 147
Jonathan Westerin
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 16
Johan Andersson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 10
Carina Axelsson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 11
Mattias Ekström
Föräldraledig
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn