Kart- och mättjänster

Kartavdelningen har ansvar för kommunens geografiska information.

Vi utför mätningar och skapar kartor för olika ändamål. Det kan till exempel vara kartor för samhällsplanering, byggande och fastighetsbildning. Det kan också vara olika informationskartor som visar utvald information. Exempelvis adresser, skolor eller badplatser.

Kartavdelningen är en del av Samhällsbyggnadskontoret.

Kontakta oss

Ida Norling
Kartchef
Tfn: 0491-88 142
Eva Nääf
Karttekniker
Tfn: 0491-88 147
Johan Andersson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 16
Peter Evertsson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 10
Carina Axelsson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 11
Mattias Ekström
GIS-ingenjör
Tfn: 0491-88 737