Kartprodukter

Kartutdrag till enklare bygglov och bygganmälan

Vid enklare bygglovsärenden och vid bygganmälan används ett utdrag ur kommunens kartdatabas i skala 1:500. Det innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, övriga kartdetaljer samt detaljplanegränser. Det kan köpas i digitalt format eller på papper. Före leverans sker en fältkontroll där inte inmätta byggnaderna mäts in.
Exemel när kartutdrag behövs är till ombyggnad, garagebygge eller inglasad altan. Kontrollera med bygglovsavdelningen vilken sorts karta som behövs.

Kostnad: 500 kronor

Leveranstid: Inom 10 arbetsdagar

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta ska användas vid bygglovsansökan för nybyggnation inom planlagt område och vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Den är i skala 1:500 eller 1:1 000 och levereras på papper. Kan även levereras digitalt.
Före leverans sker en fältkontroll av fastigheten, inmätning av höjder och fastighetsgränser utreds om det är möjligt. Vill du ha komplettera inmätningen av exempelvis planerad placering av byggnad, träd eller andra detaljer som du vill ta hänsyn till vid byggnationen kan vi också utföra detta mot timtaxa.

Exempel när nybyggnadskarta behövs är när du ska bygga en ny villa.

Nybyggnadskartan innehåller:
• Fastighetsgränser, vägar, övriga kartdetaljer
• Byggnader i plan och höjd på berörd och angränsande fastighet
• Detaljplangränser
• Vatten och avloppsledningar samt anslutningspunkt i plan och höjd
• Höjdsatt arbetsfix

Kostnad: För normal villatomt 6800 kr, annars enligt taxa.

Leveranstid: Inom 20 arbetsdagar 

Baskarta

Baskartan finns i skala 1:500 eller 1:1 000. Kartan är ett utdrag ur kommunens kartdatabas. Den innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och övriga kartdetaljer. Den kan köpas i digitalt format eller på papper.

Kostnad: 1365 kr/hektar. Minsta kostnad är 455 kr, vilket motsvarar en normal villatomt. För större områden där kostnaden överstiger 3500 kr lämnas offert. Moms tillkommer.

Leveranstid: Inom 5 arbetsdagar

Kontakta oss

Eva Nääf
Karttekniker
Tfn: 0491-88 147
Ida Norling
Kartchef
Tfn: 0491-88 142
Johan Andersson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 16
Carina Axelsson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 11
Peter Evertsson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 10
Mattias Ekström
GIS-ingenjör
Tfn: 0491-88 737