Kartprodukter

Kartutdrag till enklare bygglov och bygganmälan

Vid enklare bygglovsärenden och vid bygganmälan används ett utdrag ur kommunens kartdatabas i skala 1:500. Det innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, övriga kartdetaljer samt detaljplanegränser. Det kan köpas i digitalt format eller på papper. Före leverans sker en fältkontroll där byggnaderna mäts in.
Exemel när kartutdrag behövs är till ombyggnad, garagebygge eller inglasad altan.

Kostnad: 500 kronor

Leveranstid: Inom 10 arbetsdagar

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta ska användas vid bygglovsansökan för nybyggnation inom planlagt område och vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Den är i skala 1:500 eller 1:1 000 och levereras på papper. Kan även levereras digitalt.
Exempel när nybyggnadskarta behövs är när du ska bygga en ny villa.

Nybyggnadskartan innehåller:
• Fastighetsgränser, vägar, övriga kartdetaljer
• Byggnader i plan och höjd på berörd och angränsande fastighet
• Detaljplangränser
• Vatten och avloppsledningar samt anslutningspunkt i plan och höjd
• Höjdsatt arbetsfix

Kostnad: För normal villatomt 6700 kr, annars enligt taxa.

Leveranstid: Inom 20 arbetsdagar 

Baskarta

Baskartan finns i skala 1:500 eller 1:1 000. Kartan är ett utdrag ur kommunens kartdatabas. Den innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och övriga kartdetaljer. Den kan köpas i digitalt format eller på papper.

Kostnad: 1344 kr/hektar. Minsta kostnad är 448 kr, vilket motsvarar en normal villatomt. För större områden där kostnaden överstiger 3500 kr lämnas offert. Moms tillkommer.

Leveranstid: Inom 5 arbetsdagar

För att beställa kartutdrag eller baskarta kontakta

Eva Nääf
Karttekniker
Tfn: 0491 – 88 147
E-post: eva.naaf@oskarshamn.se

 

För att beställa nybyggnadskarta kontakta

Ida Norling
Kartsamordnare
Tfn: 0491 - 88 142
E-post: ida.norling@oskarshamn.se

Kontakta oss

Eva Nääf
Karttekniker
Tfn: 0491-88 147
Ida Norling
Kartchef
Tfn: 0491-88 142
Mattias Ekström
Föräldraledig