Markanvisning Inre hamnen

Är du intresserad av att vara med och bygga Inre hamnen?

Vänligen kontakta Göran Landenius, mark- och exploateringsstrateg, (0491-76 46 61, goran.landenius@oskarshamn.se) för mer information om framtida etapper eller tillgängliga byggrätter. Inom utvecklingsområdet Inre hamnen finns flera fastighetsägare, där kommunen framförallt är markinnehavare på Brädholmsområdet. För byggrätter i norra delarna av Inre hamnen ansvarar respektive fastighetsägare.

Här kan du läsa mer om Inre hamnen.

Kontakta oss

Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg
Tfn: 0491-76 46 61
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Erik Hjertqvist
Planarkitekt
Tfn: 0491-88 143