Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Rådet är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen, föreningslivet, polisen, näringslivet och övriga intresserade samhällsaktörer.

Brottsförebyggande rådets syfte är att:

  • vara ett nätverk för samhällsaktörer i brottsförebyggande frågor
  • verka för att brottsförebyggande frågor integreras i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar
  • inhämta och bearbeta ny kunskap om det brottsförebyggande arbete som bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • vara opinionsbildare och kunskapsspridare inom det brottsförebyggande verksamhetsområdet
  • fungera som sammanhållande i arbetet "Grannsamverkan mot brott"
  • i samverkan med Polisen arbeta fram medborgarlöften.