Inre hamnen

Inre hamnen

Inre hamnen ska bli en självklar och naturlig del av staden och stadslivet.

Oskarshamns kommun planerar för en omfattande omvandling av Inre hamnen. Projektet har en egen hemsida som vi hänvisar till i första hand där du alltid hittar aktuell information och alla handlingar, utredningar etc. Adressen är www.oskarshamn.com/inrehamnen

Under hösten 2015 har det upprättade planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen, och arbetet med detaljplaner kunde därmed påbörjas.

Det här vill vi

Stadsdelen Inre hamnen är oskarshamnarnas plats. Här kan man bo, träffas för att fika, sola och bada, promenera längs kajen, gå på konsert, hyra en båtplats, åka skridskor och bli kär.

Ambitionerna är högt satta – på alla områden. Det gäller miljöhänsyn, arkitektur, lösningar för trafik och gatumiljö, bostäder till olika målgrupper och platser för allmänheten. Genom att förädla det strandnära läget får Oskarshamn ytterligare kvaliteter. Idag dominerar trafik och asfalt. Nu sätter vi människan i centrum. Med gångstråk, grönska och en levande kajsträcka lockar Inre hamnen både invånare och turister.

Bostäder för 1 000 personer

Det finns ett stort behov av fler lägenheter i Oskarshamn. Att förtäta staden är det mest hållbara sättet att planera nya bostäder. I Inre hamnen finns redan mycket av infrastrukturen på plats vilket gör det till ett resurssnålt område att utveckla. Dessutom är läget attraktivt, med närhet till både hav och centrum. När stadsdelen är fullt utbyggd kan cirka 1 000 personer bo här.

Grön miljö

Klimatsmart tänkande och innovativa energilösningar ska styra all nybyggnation. Allt material ska uppfylla krav på bra miljöval. Takytor och väggar ska användas klimatsmart – de kan kläs med solpaneler eller göras till biotoptak eller gröna väggar. Nya gång- och cykelstråk och cykelparkeringar ska gynna miljövänliga transporter. Den nya stadsdelen kan bli en demosite för spridning av tekniker och kunskaper kring framtidens energilösningar.