Detaljplaner som vunnit laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Under den tiden kan den överklagas, om inte detta sker så vinner detaljplanen laga kraft.

Gällande detaljplaner som vunnit laga kraft till och med år 2016 kan du hitta på kartan.

De detaljplaner som vunnit laga kraft under år 2017-2019 hittar du här:

Elefanten 30, "Slottsgatan" 

Del av Oskarshamn 3:2 m.fl., "Stensbergsvägen och Gyllings väg"

Ändring av detaljplan genom tillägg till detaljplan Döderhults kyrkotrakt DA 1, Centralorten, östra och västra delarna av Svalliden

Ängsknarren 2 och en del av Oskarshamn 3:2, (Före detta Jysk med flera)

Hälsan 22 och del av fastighet Oskarshamn 3:1

Emmekalv 4:298 och en del av Emmekalv 4:169, "Förskolan"

Emmekalv 4:309 och del av Emmekalv 4:169

Ängsknarren 2 och en del av Oskarshamn 3:2, Jysk med flera

Del av Oskarshamn 3:1 mfl fastigheter, "Färjeterminalen"

Blåmesen 13 m.fl. fastigheter

Del av Döderhult 1:1 och Oskarshamn 3:2, "Kvastmossen"

Laxen 10 m fl fastigheter, "Norra inre hamnen"

Ändring av detaljplan genom tillägg för Sörvik 2:42 med flera fastigheter

Ändring av områdesbestämmelser Sörvik 4:11, Elsemar

Del av Oskarshamn 3:4 m.fl., "Östra Storskogens industriområde"

Del av Oskarshamn 3:3, Södra Fabriksgatan

Malghult 2:102 med fl fastigheter, "POD", Kristdala

Älvehult 1:195 och del av Älvehult 1:2, Påskallavik

Del av Oskarshamn 3:3, Kikebogatan

Kontakta oss

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Telefonnummer:

Planavdelningen:
0491 - 76 43 13

Samhällsbyggnadskontoret:
0491 - 887 40