Del av Snickeriet 3 och 14

Del av Snickeriet 3 och 14

Etapp två av Snickeriets handelsområde är under uppbyggnad och en planerad etablering är i behov av mer yta. Detaljplanen för Snickeriet 14 anger industri och behöver kompletteras med ändamål handel. Inom södra delen av Snickeriet 3 behöver prickmark, mark som ej får bebyggas, tas bort för att möjliggöra byggyta.

Planstatus: Samråd från 30 augusti till 27 september 2019.

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan del av Snickeriet 3 och 14.

Förslaget finns också upphängt på anslagstavlorna i entréerna till stadshuset och kulturhuset.

Skicka dina synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, så att de kommer in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 27 september 2019.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljlpåverkan

 

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Bygglovshandläggare
0491–887 30
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30
OBS! Ingen telefontid den 23 och 30 december

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13