Jungner 1 mfl fastigheter

Detaljplanen syftar bland annat till att planlägga för parkering på fastighet Jungner 1. Samt planlägga för GATA på del av Kolberga 2:4 samt del av Jungner 9.

Planstatus: Granskning 3 april - 27 april

• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Barnchecklista
Samrådsredogörelse

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 27 april 2020.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN


Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se


Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter