Övriga program, planer och policys

Förutom översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner finns olika program, planer, projekt och policys. Det är dokument som kan styra och vägleda samhällsplaneringen i Oskarshamn. Här samlar vi de viktigaste av dessa.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Telefonnummer:

Planavdelningen:

0491 - 76 43 13

Samhällsbyggnadskontoret

0491 - 887 40

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn