Övriga program, planer och policyer

Förutom översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner finns olika program, planer, projekt och policyer. Det är dokument som kan styra och vägleda samhällsplaneringen i Oskarshamn. Här samlar vi de viktigaste av dessa.

Kontakta oss

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Telefonnummer:

Planavdelningen:
0491 - 76 43 13

Samhällsbyggnadskontoret:
0491 - 887 40