Lilla torget

Med start 1 september 2019 påbörjades en upprustning av Lilla torget. I planerna fanns en permanent scen, lekyta, nya sittmöbler, ny belysning samt mer grönska. Dessutom förbereddes elanslutningar i marken på två olika platser för att skapa förutsättningar och underlätta för etablering av serveringar.

1 miljon kronor fanns avsatt i investeringsbudgeten för åtgärderna. Dessutom har kommunen fått ett bidrag från Boverket för att förnya grönskan på torget.

Arbetet avslutades under våren 2020.