Lilla torget

Med start 1 september 2019 planeras en del mindre upprustningar av Lilla torget att genomföras. I planerna finns en permanent scen, lekyta, nya sittmöbler, ny belysning samt mer grönska. Dessutom förbereds elanslutningar i marken på två olika platser för att skapa förutsättningar och underlätta för etablering av serveringar.

1 miljon kronor finns avsatt i investeringsbudgeten för åtgärderna. Dessutom har kommunen fått ett bidrag på 150 000 kronor från Boverket för att förnya grönskan på torget.

Arbetet är i det närmsta klart, men ett par granitblock längs lekplatsen samt ytskikt på lekplatsen återstår. Dessutom ska ett par fåtöljer ställas ut samt ett flertal nya blomurnor. Detta kommer att genomföras under våren.