Hamntorget på Norra kajen

Som ytterligare en del i förverkligandet av planerna för Inre hamnen pågår planeringen för fullt kring Norra kajens (det stora asfaltsområdet mellan Sjöfartsföreninges lokaler och Kustbevakningen) ombyggnation. Här tänker vi oss en levande och attraktiv mötesplats för kommunens invånare och besökare i framtiden. I planerna finns parkyta, kajpromenad, trädäck och många sittplatser där man kan skåda havet och staden som klättrar upp för berget. Dessutom planerar vi ett ganska stort aktivitetstorg på platsen. Tanken är att man ska kunna spela basket, fotboll, innebandy m.m. Därtill byggs Oskarshamns första padelbanor här (i Oskarshamns Padelförenings regi), vilka planeras stå klara under våren 2020. Centralt i aktivitetstorget blir det en mötesplats med olika sittplatser och plats för häng.

Närmast Kustbevakningen tänker vi oss parkeringsplatser och husbilsplatser.

Projektet genomförs i två etapper. Den första etappen som den västra delen av kajområdet och omfattar bland annat parkyta, ett trädäck och padelbanor genomförs under 2020. Etapp två - den östra delen - planeras att genomföras under 2021 under förutsättning att full finansiering finns.

Under 2020 kommer även Norra Strandgatan att byggas om som en del av stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Gatan ska bland annat flyttas närmre järnvägsspåret. En allmän toalett planeras också att uppföras i området. Det blir intill lekplatsen i Hamnparken.