Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen planeras att få en helt ny utformning. Idén kan beskrivas som ett grönskande gång -och cykelstråk mellan stationshuset/färjeterminalen och Brädholmen. En tydlig mötesplats med bänkar och solstolar bryter upp stråket. Detta hoppas vi ska bli en trivsam plats att vara på och njuta av havet och hamnen. Vi tänker att platsens golv ska vara ett stort trädäck som för känslan till brygga och hamnliv.

Järnvägen kommer att vara kvar men skärmas av med planteringsytor.

Satsningen är ytterligare ett steg i att bygga ihop staden och vattnet med attraktiva stadsrum. En förutsättning för att genomföra detta var att göra om trafiklösningen till och från Gotlandsfärjan, vilket blev klart strax före sommaren.

Arbetet med Skeppsbrokajen planeras att påbörjas under 2020 och kommer att starta med omfattande stabiliseringsåtgärder av kajkonstruktionen.