Återvinning och sophantering

Återvinningsstationer med källsortering

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen.

Sophämtningen och avfallshanteringen

Sköts i Oskarshamns kommun av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR).
KSRR är ett kommunal-förbund, som har hand om insamling, behandling och
deponering av hushållsavfall inom kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga,
Nybro och Torsås.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn