Återvinning och sophantering

Återvinningsstationer med källsortering

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen.

Sophämtningen och avfallshanteringen

Sköts i Oskarshamns kommun av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR).
KSRR är ett kommunal-förbund, som har hand om insamling, behandling och
deponering av hushållsavfall inom kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga,
Nybro och Torsås.