Återvinning, avfall, sophantering

Kommunala återvinningsstationer

I Oskarshamns kommun finns åtta återvinningsstationer som Oskarshamns kommun ansvarar för. En av stationerna är mobil, och flyttas runt enligt nedanstående schema. I Klintemåla kan endast glasförpackningar och tidningar lämnas. Övriga stationer tar emot glas, metall, pappers- och plastförpackningar samt tidningar.

Station        Vecka
Emsfors        5-6     15-16      25-26     35-36      45-46   
Mörtfors 9-10 19-20 29-30 39-40 49-50
Kanalen 1-2 11-12 21-22 31-32 41-42
Ishult 3-4 13-14 23-24 33-34 43-44


Björnhult Station är uppställd året runt.
Bråbo Station är uppställd året runt.
Krokshult station är uppställd året runt
Klintemåla Station är uppställd året runt (endast glasförpackningar och tidningar).

Har du några frågor kontakta Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se,  0491–880 00.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för de övriga återvinningsstationerna i kommunen. På deras hemsida kan du bland annat läsa om hur du ska sortera dina använda förpackningar och tidningar samt information om tömning och städning på deras återvinningsstationer.

Sophämtningen och avfallshanteringen

Sophämtningen och avfallshanteringen sköts i Oskarshamns kommun av Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). KSRR är ett kommunalförbund som har hand om insamling, behandling och deponering av hushållsavfall inom kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

På KSSR:s hemsida hittar du information om bland annat:

  • öppettider på återvinningscentraler
  • hur du hittar till närmaste återvinningscentral
  • taxor och avgifter för hushållsavfall
  • latrin och slam
  • göra uppehåll i sophämtningen
  • blanketter