Städ

1. Städ

Har idag utbildade städare. som städar cirka 175 000 kvm lokalyta i skolor, förskolor, servicehus, hemtjänst städ, gymnastik- och idrottshallar samt andra kommunala fastigheter. Vi förnyar vår städutrustning hela tiden. För att vår städpersonal ska må bra och ni som kund ska bli nöjd.
Uppdraget är att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö samt att hålla våra lokaler i gott skick.

Städavdelningen är uppdelade på olika ansvarsområden.
Alla lokalvårdare har genom gått en grundutbildning inom lokalvård. Ger vår personal en bekräftelse på den egna kompetensen och för kunden en försäkran om god kunskapsnivå.
Metoder, städmaskiner och material är anpassade för att få så bra miljövänligt städresultat som möjligt samt en ergonomisk riktig arbetsmiljö.

Städavdelningen arbetar med ständiga förbättringar, därför är dina synpunkter viktiga för oss.
Kundfokus är viktigt! vi vill ha en god dialog med kunden.

2. Ansvarsområden

Städ är uppdelat i 3 st ansvarsområden.

Grupp 1, Söder 
Skolor: Kristineberskolan, Påskallavikskolan
Förskolor: Stångeborgs förskola, Tallbackens förskola, Kristineängs förskola, Gölkäret
Övriga verksamheter: Energiverket, Stadshuset, Räddningstjänst, Biblioteket, Solbacka, Tekniska kontoret, KSRR, Tillväxt- och näringslivskontoret, Myndigheten ÄO/OF, Rådhuset Enhetschefer

Grupp 2, Centrum 
Skolor: Oscarsgymnasiet,Vallhallaskolan
Förskolor: Södertorns förskola, Sidensvansens förskola, Nya Sidensvansen
Övriga verksamheter: Åsa området. Äldreomsorgen med hemstädning hos pensionärer, ca 80 lägenheter/mån

Grupp 3, Norr
Skolor: Rödsleskolan, Norraskolan, Saltviksskolan, Fårboskolan, Figeholmskolan Kristdalaskolan, Kristdala fritids, Bockaraskolan
Förskolor: , Klockarbackens förskola, Långelids förskola, Humlans förskola, Havslätts förskola, Norrtorns förskolan, Dejegårdens förskola, Mussebergs förskola, Hagadals förskola, Gläntans förskola

3. Städpolicy

Vi har tagit fram en Städpolicy för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler.

4. Akutboxen

Vi använder oss av Akutboxen snabb och enkel lösning när kroppsvätskor har kommit på fel plats. Stoppar lukt, bakterier och virus direkt.

5. Egenkontrollprogram

Vi på städ avdelningen arbetar med egenkontroller samt månadskontroller.

Egenkontroller är något våra lokalvårdare själva gör för att förbygga risker. Kvalitets kontroll som ger trygghet för egen del, vår avsikt är nöjda kunder.

Kvalitetskontroll

Vi gör kontroller med hjälp av ett system som heter DRIFUS (se fakta nedan). Utförs av vår arbetsledare, intervaller för detta är var 4:e-6:e vecka på de stora enheterna de små görs med var 8:e vecka.

Kvalitetsarbete handlar om att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller köparens krav och förväntningar.

Kvalitetsarbetet är en extra administrativ och personalkrävande del i framtagandet av en produkt eller utförandet av en tjänst. I DRIFUS system använder vi oss av streckkoder för att att minska administrationen och öka informationen! Det går snabbt att komma igång och du har ett system som går att växa i och som ständigt utvecklas.

Kvalitetssystem med streckkoder

Med streckkodsteknik och tydlig informationsstruktur erbjuder DRIFUS avsevärda tidsvinster vid kvalitetskontroller. All personal har ett snabbt och standardiserat sätt att rapportera.

I DRIFUS (program på datorn) arbetar Du strukturerat och standardiserat:
Planera kontroller följa upp att kontroller har utförts. Redovisa rapporterade fel och brister (logg/summor/diagram). Skapa egna checklistor med streckkoder. Redovisa Poäng och/eller Kostnad för rapporterade fel. Mäta tid (arbetstid och transporttid)

Opticon OPN 2001 är en liten och smidig streckkodsscanner. Streckkoderna avläses på 10-20 cm avstånd. Två knappar finns på scannern, en för läsning av kod en för ångra avläst kod. Både ljud- och ljusindikering vid avläsning av streckkod. OPN 2001 läser de vanligast förekommande streckkodsstandarder. Avlästa streckkoder överförs till DRIFUS  via USB-kabel.

6. Höghöjdsrengöring

Vi utför höghöjdrengöring 1 ggr/år. Rekomendation av
Folkhälsomyndigheten.

               Städenheten

Städvagn

Städmaskin vi använder oss av på större ytor.

Twister rondeller som vi använder oss av
till våra städmaskiner.
Med Twister använder du dessutom bara vatten, gör städprocessen ännu enklare.

Miljömärkning på vårt kem på Kost och Städavdelningen
    


           Bra Miljöval                                             

                                                                    
       EU- blomman     
     Svanenmärket

Kontakta oss

Avdelningschef Lillemor Persson
Tfn: 0491- 880 00
Postadress:
Södra fabriksgatan 20
Box 712 572 28 Oskarshamn
Enhetschef städ         

Åsa Hammarquist          

E-post      
Enhetschef kost Anthony Ouvrard E-post
Arbetsledare städ Hanna Elgström E-post
Arbetsledare städ Susanne Fält E-post
Machie/Spec kost admin            Christine Engelholm E-post
Personal/Ekonomiadmin               Sofia Larsson E-post
Kost/IT admin Christina Rees E-post
     

Kökschefer

   
Solbacka området Anette Jonasson E-post
Vallhalla skolans området Ingela Holmlund E-post
Norra skolans område Annica Andersson E-post
Kristineberg skolans område Niklas Ekström E-post
Rödsleskolans område Saranda Avdyli E-post
Oscarsgymnasiets område Vakant E-post
Pooltjänsterna Carl-Johan Dahlberg E-post