Städ

 

1. Städ

Har idag utbildade städare. som städar ca 120 000 kvm lokalyta i skolor, förskolor, servicehus, hemtjänst städ, gymnastik- och idrottshallar samt andra kommunala fastigheter. Vi förnyar vår städutrustning hela tiden. För att vår städpersonal ska må bra och ni som kund ska bli nöjd.
Uppdraget är att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö samt att hålla våra lokaler i gott skick.

Städavdelningen är uppdelade på olika ansvars områden.
Alla lokalvårdare har genom gått en grundutbildning inom lokalvård. Detta ger vår personal en bekräftelse på den egna kompetensen och för kunden en försäkran om god kunskapsnivå.
Metoder, städmaskiner och material är anpassade för att få ett så bra miljövänligt städresultat som möjligt samt en ergonomisk riktig arbetsmiljö.

Städavdelningen arbetar med ständiga förbättringar, därför är dina synpunkter viktiga för oss.
Kundfokus är viktigt! vi vill ha en god dialog med kunden.

 

2. Ansvarsområden

Städ är uppdelat i 3 st ansvars områden

Grupp 1:
Skolor: Kristineberskolan, Påskallavikskolan
Förskolor: Stångeborgs förskola, Tallbackens förskola, Kristineängs förskola, Gölkäret
Övriga verksamheter: Energiverket, Stadshuset, Räddningstjänst, Biblioteket, Solbacka, Tekniska kontoret, KSRR, Strategi och Näringslivsenheten, Myndigheten ÄO/OF, Rådhuset Enhetschefer

Grupp 2: 
Skolor: Oscarsgymnasiet,Vallhallaskolan
Förskolor: Södertorns förskola, Sidensvansens förskola
Övriga verksamheter: Åsa området. Äldreomsorgen med hemstädning hos pensionärer, ca 80 lägenheter/mån

Grupp 3:
Skolor: Rödsleskolan, Norraskolan, Saltviksskolan, Fårboskolan, Figeholmskolan Kristdalaskolan, Kristdala fritids, Bockaraskolan, Kikeboskolan
Förskolor: , Klockarbackens förskola, Långelids förskola, Humlans förskola, Havslätts förskola, Norrtorns förskolan, Dejegårdens förskola, Mussebergs förskola, Hagadals förskola, Gläntans förskola

3. Städpolicy

Vi har tagit fram en Städpolicy för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler.


4. Akutboxen


Vi använder oss av Akutboxen snabb och enkel lösning när kroppsvätskor har kommit på fel plats. Stoppar lukt, bakterier och virus direkt.

 

5. Egenkontrollprogram

 

Vi på städ avdelningen arbetar med egenkontroller samt månadskontroller.

Egenkontroller är något våra lokalvårdare själva gör för att förbygga risker. Kvalitets kontroll som ger trygghet för egen del, vår avsikt är nöjda kunder.

Kvalitetskontroll
Vi gör kontroller med hjälp av ett system som heter DRIFUS (se fakta nedan). Utförs av vår arbetsledare, intervaller för detta är var 4:e-6:e vecka på de stora enheterna de små görs med var 8:e vecka.

Kvalitetsarbete handlar om att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller köparens krav och förväntningar.

Kvalitetsarbetet är en extra administrativ och personalkrävande del i framtagandet av en produkt eller utförandet av en tjänst. I DRIFUS system använder vi oss av streckkoder för att att minska administrationen och öka informationen! Det går snabbt att komma igång och du har ett system som går att växa i och som ständigt utvecklas.

Kvalitetssystem med streckkoder
Med streckkodsteknik och tydlig informationsstruktur erbjuder DRIFUS avsevärda tidsvinster vid kvalitetskontroller. All personal har ett snabbt och standardiserat sätt att rapportera.

I DRIFUS (program på datorn) arbetar Du strukturerat och standardiserat:
Planera kontroller följa upp att kontroller har utförts. Redovisa rapporterade fel och brister (logg/summor/diagram). Skapa egna checklistor med streckkoder. Redovisa Poäng och/eller Kostnad för rapporterade fel. Mäta tid (arbetstid och transporttid)

Opticon OPN 2001 är en liten och smidig streckkodsscanner. Streckkoderna avläses på 10-20 cm avstånd. Två knappar finns på scannern, en för läsning av kod en för ångra avläst kod. Både ljud- och ljusindikering vid avläsning av streckkod. OPN 2001 läser de vanligast förekommande streckkodsstandarder. Avlästa streckkoder överförs till DRIFUS  via USB-kabel.

               Städenheten

Åkbar städmaskin

Mindre Kombi städ maskin

Städvagn

Städmaskin vi använder oss av på större ytor.

Kontakta oss

Avdelningschef Lillemor Persson
Tfn: 0491- 880 00
Postadress:
Södra fabriksgatan 20
Box 712 572 28 Oskarshamn

Åsa Hammarquist
Enhetschef Städ E-post

Anthony Ouvrard
Enhetschef kost E-post

Christine Engelholm
Machie, spec kost E-post

Christina Rees
Kost/IT-admin E-post

Susanne Fält
Arbetsledare Städ E-post

Hanna Elgström
Arbetsledare Städ E-post