Arbetsplatsförlagt lärande/APL

APL - Arbetsplatsförlagt Lärande.

ingår i alla yrkesprogram med minst 15 veckor under gymnasieutbildningen.

APL ger erfarenhet av och insikt i arbetslivet inom utbildningsområdet.

Eleverna får lära sig kursmoment som är lättare att tillgodogöra sig i arbetslivet än i skolan.