Arbetsplatsförlagt lärande/APL

APL - Arbetsplatsförlagt Lärande ingår i alla yrkesprogram med minst 15 veckor under gymnasieutbildningen. APL ger erfarenhet av och insikt i arbetslivet inom utbildningsområdet. Eleverna får lära sig kursmoment som är lättare att tillgodogöra sig i arbetslivet än i skolan.

Kontakta i första hand programmens programledare vid frågor kring APL. 

Kontakta oss

Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Pernilla Strandh
Programledare BF
Tfn: 0491-885 68
Mikael Pehrman
Programledare EE
Tfn: 0491-76 45 17
Katrine Berg
Programledare FT
Tfn: 0491-885 07
Johan Runnsjö
Programledare FT
Tfn: 0491-76 45 00
Niklas Johansson
Programledare IN
Tfn: 0491-885 73
Rickard Müller
Programledare IN
Tfn: 0491-76 45 37
Charlotte Vramsjö Holm
Programledare LL
Tfn: 0491-885 04
Eva Sandin Sjöberg
Programledare RL
Tfn: 0491-88 536
Jörgen Rosander
Programledare VF
Tfn: 0491-76 45 46
Anneth Borgemo
Programledare VO
Tfn: 0491-885 40