Biblioteket

Bibliotek Oscar är till för dig som studerar eller jobbar vid Oscarsgymnasiet, Komvux, Lärvux och SFI.

Biblioteket är öppet hela skoldagen: 8.15 - 16.00

 

Kontakta oss

Linda Armbäck
Bibliotekarie (föräldraledig)
Sebastian Lind
Vikarie
Tfn: 0491-885 21
Anette Swärd
Bibliotekarie
Tfn: 0491-76 45 21
Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-885 00
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn