Bibliotek Oscar

Bibliotek Oscar är till för dig som studerar eller jobbar vid Oscarsgymnasiet, Komvux, Lärvux och SFI. 

Biblioteket är öppet hela skoldagen: 8.00–16.00

Kontakta oss

Linda Armbäck
Bibliotekarie
Anette Swärd
Bibliotekarie
Tfn: 0491-76 45 21
Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-885 00
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn