Ekonomiprogrammet

En språngbräda till högre utbildningar inom ekonomi- och juridikområdet. Eller kanske första steget till en karriär som egen företagare. Utbildningen vid Ekonomiprogrammet ger nästan obegränsade möjligheter.

Programmet har två inriktningar:

  • Ekonomi: du får fördjupade kunskaper i redovisning, kalkylering och marknadsföring - men också i ledarskap och organisation. Studierna ger också kunskap i att de ekonomiska sambanden i världen är komplexa, att en förändring inom ett område oftast påverkar ett annat område.
  • Juridik: inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Givetvis ägnas också mycket tid åt hur det går till att starta och driva ett företag och vilka fällor som ska undvikas. 2015 blev Oscarsgymnasiet årets UF-skola (Ung företagsamhet)