Samhällsvetenskapsprogrammet

-TA DEL AV VÄRLDEN

På samhällsvetenskapsprogrammet tas de första stegen mot kontakter över nationsgränserna - och kanske också till ett attraktivt arbete utomlands. Vi bjuder även på en idrottsprofil med hockey, fotboll och basket på inriktningen beteendevetenskap.

Utbildningen ger möjlighet att studera engelska, spanska, tyska och franska samt ger djupgående kunskap om samhällsförhållandena i Sverige och övriga världen. I och med att samtliga elever på SA läser två steg i moderna språk kan man lättare nå maximalt med meritpoäng, d.v.s. 2,5. Detta under förutsättning att man inte börjar om på ett nybörjarspråk.

Undervisningen bedrivs ur ett historiskt perspektiv för att eleverna ska förstå förhållandena i dagens samhälle. Det svenska språket går som en röd tråd genom de tre gymnasieåren. Med fokus på att kunna skriva, läsa, förstå och tolka texter blir eleverna förberedda för högskolestudier. Du kommer också att få ta del av ett stort kulturellt utbud som teater och film.

Programmet har tre inriktningar:
Beteendevetenskap: Utbildningen ger kunskap i människors utveckling och sociala samspel i olika sammanhang. Förståelse skapas för människors agerande i olika situationer.

Medier, information och kommunikation: Studierna betyder att eleverna får grundläggande kunskaper om media – men också att arbeta praktiskt inom olika medieområden.

Samhällsvetenskap: En plats för alla som är intresserade av möten med andra människor och kulturer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Du kommer att förstå din omvärld och alla dess konflikter på ett fördjupat sätt.