Teknikprogrammet

Välkommen till programmet som öppnar oanade möjligheter inför framtiden.

På teknikprogrammet skaffar du dig en bred grund för fortsatta studier. Du har möjlighet att få behörighet till de flesta högskoleutbildningarna, som t.ex. ingenjörs- och civilingenjörsutbildning.

Teknikprogrammet är också en bra bas om du vill söka till en kvalificerad yrkesutbildning inom t.ex. data, teknik eller tillverkning. Om du under studietiden ändrar intresse så finns det ändå många möjligheter till andra utbildningar.

Från och med hösten 2016 så erbjuds du möjligheten att söka ett fjärde tekniskt år, vilket ger dig en examen som gymnasieingenjör, som är en konkurrenskraftig utbildning på arbetsmarknaden.

På programmet ges tre olika inriktningar där du väljer en av dessa under åk 1:

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Teknikvetenskap

På programmet får du bland annat arbeta i projektarbetsform, och du får utveckla dina kunskaper inom t.ex. fysik, matematik och kemi.