Individuella val

Individuella val är 200 poäng inom programstrukturen på samtliga nationella program.

Enligt Gymnasieförordningen måste gymnasieskolan erbjuda: 

  • Kurs i idrott och hälsa
  • Kurs i estetiska ämnen
  • Kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet för yrkesprogram

Oskarshamns Gymnasieskola erbjuder individuella val utlagda på 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3.

Vårt utbud kan förändras men Oskarshamns Gymnasieskola erbjuder alltid kurser enligt de riktlinjer gymnasieförordningen ställer samt kurser som ger särskild behörighet till universitets- och högskolestudier. Kurser som ger extra meritpoäng kan också erbjudas.
 
Kursbeskrivningar individuellt val 2019-20 högskoleförberedande program

Kursbeskrivningar individuellt val 2019-20 yrkesprogram

Kontakta oss

Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: BF, LL, SA, VO
Tfn: 0491-76 45 15
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare Program: GS, IM, Lärvux
Tfn: 0491–76 45 12
Annika Karlsson
Studie- och yrkesvägledare Program: EE, IN, NA, TE
Tfn: 0491–76 45 13
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare Program: ES, FT, SFI, VF
Tfn: 0491–885 34
Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare Program: EK, RL, Komvux grund och gymnasiet
Tfn: 0491–76 45 40
Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn