Kontakter

Det är flera olika yrkesgrupper på vår skola och du hittar kontaktuppgifter till flera av dem här.

I flikarna till vänster finns kontaktuppgifter till skolledningen, expeditionen, studie- och yrkesvägledare och elevhälsan.

Kontaktuppgifter till programledarna finns under varje programs sida. Övriga lärare och personal kan kontaktas via Unikum.