Skolledning

På Oscarsgymnasiet finns fem rektorer och en verksamhetschef. 

 

Kontakta oss

Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Peter Backhof
Verksamhetschef
Tfn: 0491-880 00
Niclas Hammar
Rektor Enhet A: SFI, SA, BF
Tfn: 0491-880 00
Mikael Hedkvist
Rektor Enhet B: EE, IN, NA, TE, VF
Tfn: 0491-880 00
Skolenhet C
EK, FT, GYVux
Tfn: 0491-880 00
Magnus Rydhage
Rektor Enhet D: VO, RL, Lärling, ES
Tfn: 0491-880 00
Carina Boman
Rektor Enhet E: IM, GS, LärVux
Tfn: 0491-880 00