Studie- och yrkesvägledare

Information från Studie- och yrkesvägledarna
Årets programkatalog finns på nätet. 

Studie- och yrkesvägledningen ska fungera som ett stöd för eleven under hela skolgången - från grundskolan, till gymnasiet och vuxenutbildningen. En studie- och yrkesvägledare hjälper dig kunna göra val som passar dig både inför gymnasiet och under din gymnasietid, de kan även vara ett bollplank för tankar och idéer kring studie- och yrkesval och på så sätt hjälpa dig att nå ditt mål. 

För att underlätta grundskoleelevernas val till gymnasiet anordnar Oscarsgymnasiet varje år besök på de olika skolorna för elever i årskurs 8. I årskurs 9 bjuds elever in till skolan för att besöka de olika programmen. Varje år hålls dessutom öppet hus då alla intresserade är välkomna att besöka oss. För att läsa mer om hur man söker till Oscarsgymnasiet gå in via länken här.

Kontakta oss

Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: BF, LL, SA, VO
Tfn: 0491-880 00
Annika Karlsson
Studie- och yrkesvägledare Program: EE, IN, NA, TE
Tfn: 0491-880 00
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare Program: GS, IM, Lärvux
Tfn: 0491-880 00
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare Program: ES, FT, SFI, VF
Tfn: 0491-880 00
Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare Program: EK, RL, Komvux grund och gymnasiet
Tfn: 0491-880 00
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn