Ledning och Expedition

Gymnasiechef

Peter Backhof
Telefon: 0491-76 45 02
E-post: peter.backhof@oskarshamn.se

 

Rektorer

Niclas Hammar
Telefon: 0491-76 45 01
E-post: niclas.hammar@oskarshamn.se
Ansvarar för skolenhet A: Samhällsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK), Fordon- och transportprogrammet (FT) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Mikael Hedkvist
Telefon: 0491-76 45 03
E-post: mikael.hedkvist@oskarshamn.se
Ansvar för skolenhet B: Naturvetenskapliga programmet (NA), Teknikprogrammet (TE), Industriprogrammet (IN) och El- och energiprogrammet (EE),

Bengt Bobeck
Telefon: 0491-76 45 04
E-post: bengt.bobeck@oskarshamn.se
Ansvarar för skolenhet C: Kommunal vuxenutbildning och Introduktionsprogram (IM) 

Magnus Rydhage 
Telefon: 0491-76 45 09
E-post: magnus.rydhage@oskarshamn.se
Ansvarar för skolenhet D: Estetiska programmet (ES), Vård- och omsorgsprogrammet (VO), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och Lärlingsprogrammet (LL)

Carina Boman
Telefon: 0491-76 45 06
E-post: carina.boman@oskarshamn.se
Ansvarar för Resursenheten och Gymnasiesärskolan

 

Expedition

Reception
Helene Höggren
Telefon: 0491-88 500
E-post: helene.hoggren@oskarshamn.se
Ansvar för färdbevis, inackorderingstillägg och salsbokningar för enstaka tillfällen.

 

Charlotte Åbinger
Telefon: 0491- 88 514
E-post: charlotte.abinger@oskarshamn.se
Ansvar för registrering av elever och kurser, betygshantering, individuella studieplaner.

 

Bo Sällqvist
Telefon: 0491-76 45 73
E-post: bo.sallqvist@edu.oskarshamn.se
Ansvar för arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med företag och arbetsplatser.

 

Malin Olheden
Telefon: 0491-88 513
E-post: malin.olheden@oskarshamn.se
Ansvar för personalärenden samt post och annonser.

 

Malin Engström
Telefon: 0491-88 506
E-post: malin.engstrom@oskarshamn.se
Ekonomisekreterare med ansvar för budgetfrågor, traktamenten, interkommunal ersättning mm.