Bibliotek Oscar

Välkommen till Bibliotek Oscar

Du hittar oss precis innanför huvudentrén. Vi har gott om studieplatser, ett separat studierum, hyllmeter med facklitteratur och skönlitteratur, digitala tjänster, skrivare och annat som du  kan ha nytta av under dina tre år på vår skola.

Bibliotek Oscar är till för dig som studerar eller jobbar vid Oscarsgymnasiet, Komvux, Lärvux och SFI. 

Biblioteket är öppet hela skoldagen: 8.00–16.00.

Välkommen!