Skolavslutning

Vita sommarmoln täcker hälften av en blå himmel. Solen täcks delvis av ett  av molnen.

Läsårets sista dag.

Årskurs 19 och 20 har skolavslutning.

Datum: 2021-06-11

Läs mer om: Läsår och lov