Skolstart årskurs 18 och 19

Vi välkomnar våra elever i årskurs 18 och 19 tillbaka till ett nytt läsår.

Datum: 2021-08-19

Läs mer om: Läsår och lov