Resursenheten

Resursenheten, arbetslaget där speciallärare ingår, använder sig av överlämningsinformation, resultat från screeningar, lärares bedömningar och utredningar för att få information om eleverna. Det gör att ett förebyggande arbete kan påbörjas där målet är att utveckla elevernas förmågor utifrån deras förutsättningar. I vårt uppdrag ingår att identifiera, analysera och reducera hinder samt kompensera för svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.

Så här arbetar vi:

· Vi speciallärare arbetar ute i klass, enskilt med elever eller i grupp som pedagogisk resurs.
· Vi deltar främst i undervisning som ges i svenska, matematik och engelska samt i andra kurser vid behov.
· Vi speciallärare finns även som resurspedagoger i repetitionskurser som ges i svenska, matematik och engelska. Repetitionskurser erbjuds de elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd och de elever som av andra skäl inte når mål i en kurs under ordinarie kurstid.
· I samarbete med biblioteket erbjuder vi alternativa verktyg som tex inlästa läromedel, iPad och bärbar dator.
· Vi har handledande/rådgivande samtal med lärare, elever och föräldrar.

Välkommen att kontakta oss i Resursenheten!

Kontakta oss

Ingela Ellingsen
Speciallärare matematik
Tfn: 0491-885 86
Camilla Alm
Speciallärare svenska
Tfn: 0491-885 82
Oscar Holst
Resurslärare engelska
Tfn: 0491-885 76
Magdalena Evertsson
Speciallärare
Tfn: 0491-76 45 44
Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-885 00
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn