Skolledning

På Oscarsgymnasiet finns 5 rektorer och en verksamhetschef.