Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledningen ska fungera som ett stöd för eleven under hela skolgången - från grundskolan, till gymnasiet och vuxenutbildningen. En studie- och yrkesvägledare hjälper dig kunna göra val som passar dig både inför gymnasiet och under din gymnasietid, de kan även vara ett bollplank för tankar och idéer kring studie- och yrkesval och på så sätt hjälpa dig att nå ditt mål. 

För att underlätta grundskoleelevernas val till gymnasiet anordnar Oscarsgymnasiet varje år besök på de olika skolorna för elever i årskurs 8. I årskurs 9 bjuds elever in till skolan för att besöka de olika programmen. Varje år hålls dessutom öppet hus då alla intresserade är välkomna att besöka oss. För att läsa mer om hur man söker till Oscarsgymnasiet gå in via länken här.

Information om våra program hittar du på Oscarsgymnasiets hemsida. Du kan också läsa mer om utbildningarna i programkatalogen för 2018/2019.

Kontakta oss

Maria Bohlin
Studie- och yrkesvägledare EK FT SA VF
Tfn: 0491-76 45 40
Mobil: 072-575 79 80
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare ES LL RL VO
Tfn: 0491-76 45 15
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 12
Annika Karlsson
Studie- och yrkesvägledare EE IN NA TE
Tfn: 0491-76 45 13
Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-885 00
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn