Ansökan till Oscargymnsiet

Sista ansökningsdag 15 februari 2016

Alla val görs i DEXTER oavsett vilken kommun du söker till. Också friskolor söks via dexter.
Preliminärt besked visas i DEXTER omkring den 12 april, för de val som hanteras av Gymnasieregion norra Kalmar län (Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik).


Omval/nyval kan göras från den13 april till 10 maj efter fördjupad SYV kontakt.
Slutlig antagning avslutas omkring den 30 juni. Antagningsbesked skickas till sökande via brev. Resultatet visas även i DEXTER.
Sista svarsdag är den 30 juli. Det är mycket viktigt att skicka in svarstalongen och meddela om Du tackar JA eller NEJ. Det gäller även om Du sökt till kommun utanför Gymnasieregion norra Kalmar län. Det kan hända att Du får ytterligare antagningsbesked.
Reservantagningen pågår två veckor efter skolstart.

Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-885 00
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 15
Annika Karlsson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 13
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn