Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet.

Om du söker till Barn- och fritidsprogrammet kan du sedan jobba som t ex barnskötare på förskola, förskoleklass, fritidshem samt elevassistent. Personlig tränare, personal på fritids- och idrottsanläggningar. Socialt arbete på t.ex. behandlingshem, skola, väktare, personlig assistent.

Du får lära dig att utveckla din förmåga kring kommunikation, möte med människor och samarbete. Du läser om barns utveckling och behov.

Inriktningar
Fritid och hälsa: Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård.
Pedagogiskt arbete: Du lär dig barns och ungdomars lärande och växande.

Eleverna läser just nu tillsammans med Lärling i åk två och tre. Från och med läsåret 19/20 är BF ett eget program.