El- och energiprogrammet

Vill du gå en yrkesutbildning som innehåller både teori och praktik samt där en stor del av utbildningen är förlagd till praktik? Då är el- och energiprogrammet något för dig!

Teoretiska genomgångar inom teknik, energi, kemi, el och maskin blandas med praktiska moment i verkstaden där vi provkör och skruvar med maskiner och utrustning. Arbetsmöjligheterna är goda och majoriteten av våra elever har sommarjobb eller fast jobb efter utbildningen.

Du kan få arbete direkt efter gymnasiet som produktionsoperatör eller montör i produktionsindustrier. Eller arbeta som drifttekniker på vattenverk, reningsverk eller i processindustri.

Vill du även bli högskolebehörig för att ha möjligheten att söka till högskola/universitet efter utbildningen, är även det möjligt under utbildningen.

I utbildningen finns det flera praktiska inslag där du får reparera och byta olika reservdelar och utrustning som du kommer att stöta på i ditt framtida yrke.  Utbildningen stöds av OKG, Södra och Oskarshamns kommun bl.a. genom bidrag till utrustning inom området.

Yrkesutgång allmän operatör
Är en skräddarsydd utbildning efter företagens behov. Inom ramen för utbildningen ingår Högskolebehörighet. Energiteknik inriktningen är från höstterminen 2013 Teknik College certifierad.

Behovet av produktionsoperatörer, montörer samt drift- och underhållstekniker inom området är mycket stort de närmaste 10 åren. 17 veckor av utbildningen arbetsplatsförläggs ute på anläggningar i industrin eller inom kommunen. Den delen av utbildningen kan oftast läggas på hemorten.