Fordons- och transportprogrammet - Transport

Är du intresserad av ett fritt, varierande och ansvarsfullt yrke? Då är Fordons- och transportprogrammet ett val för dig. Här kan du till exempel utbilda dig till anläggningsförare, skogsbilförare mm. 

Här får du en kvalificerad utbildning så att du kan jobba med att köra tung lastbil, truck och lastmaskin. Med programmets samarbete med hamnar kan din yrkesutbildning bli bredare inom lager/terminal.

Med egen välutbildad personal utbildar och utfärdar vi behörigheter för tung lastbil, truck, lastmaskin och lastbilsmonterad kran.

Du får inblick i både nationella och internationella överenskommelser som rör ditt yrkesområde. Yrket präglas av snabb utveckling som ställer krav på dig att lösa problem både självständigt och i grupp. 

För att bli yrkeschaufför kommer du att få trafikkunskap, lastning/lossning och regler för farligt gods (ADR) samt logistik och trafiksystem.

Under år 1 och 2 läser du gymnasiegemensamma ämnen varvat med yrkeskurser, dessa innehåller både teori och praktik. År 3 gör du din APL måndag till torsdag på företag. Fredagar arbetar vi med yrkeskunskap och yrkesteori i programmets lokaler på Bandmossan.

Individuellt val
Tillsammans med åkerier och deras handledare ger vi dig möjlighet att efter intresse fördjupa dig inom transportbranschen, t ex. stycke- och partigods, anläggning, tempererade transporter, skog mm.

Högskolebehörighet
Om du under gymnasieutbildningen vill få högskolebehörighet för fortsatta studier behöver du läsa kurserna Svenska 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6. Du har rätt att läsa dessa kurser med utökat yrkesprogram.