Vård- och omsorgsprogrammet

Välj vård och omsorgsprogrammet!

- Valet för dig som vill arbeta med människor som är sjuka eller på annat sätt är i behov av hjälp och stöd.

Du får lära dig grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och utveckling från livets början till dess slut. Programmet ger kunskap inom områden som psykologi, social omsorg, medicin och omvårdnad. Utbildningen utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde och har hälsa i fokus.

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd utbildning, APL. Då får du jobba tillsammans med en handledare t.ex. inom den kommunala äldreomsorgen, sjukvården, rehabilitering/habiliteringen eller den psykiatriska vården.

Efter examen kan du arbeta inom:

  • Hälso- och sjukvård
  • Äldreomsorg
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättningar

Det finns möjlighet att läsa till högskolebehörighet inom programmet om du vill läsa vidare till exempelvis:

  • Sjuksköterska
  • Sjukgymnast
  • Socionom
  • Tandhygienist
  • Polis
  • Psykolog

Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet på Oscarsgymnasiet!