Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun

När placering i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem önskas i Oskarshamns kommun för barn och elev som är folkbokförda i annan kommun gäller följande:

Blanketten "Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun än Oskarshamn" ska fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare. Se blankett till höger.

Ansökan ska vara fullständig ifylld av vårdnadshavare för att kunna hanteras av bildningsförvaltningen.

Beslut skickas till vårdnadshavare efter hantering av ansökan av bildningsförvaltningen.