Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun

Barn och elever som är folkbokförd i annan kommun än Oskarshamn ska ansökan om plats i förskola, förskoleklass, grundskolan och fritidshem.

Blanketten "Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun än Oskarshamn" ska fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare. 

Ansökan ska vara fullständig ifylld av vårdnadshavare för att kunna hantera och hanteras efter inkommen till bildningsförvaltningen.

Beslut skickas till vårdnadshavaren efter hantering av ansökan.

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn