Betalning av avgift och faktura frågor inom förskola/fritidshem

Betalning av avgift

Avgift betalas från första inskolningsdagen och faktureras tolv månader per år. Detta innebär att avgift betalas även under semester och annan ledighet. Avgift faktureras och ska betalas även under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.
Uppsägningstiden av plats är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats som inkommen via vår e-tjänst.

Vid frågor om avgiften ring vårt Servicecenter, som gör ett ärende in till Bildningskontoret för hantering av frågan.

Kravbrev från Visma
Betalning av faktura - Oskarshamns kommuns kravhantering

Om faktura inte betalas på förfallodagen sänds först en betalningspåminnelse ut och den hanteras av ekonomiavdelningen i Oskarshamns kommun.

Om fakturan inte betalats efter den första betalningspåminnelsen är det Visma Collectors AB att ta över kravhanteringen.
I följande frågor kontaktas Visma Collector:

  • Inkasso
  • Amorteringskrav (dela upp betalning)
  • Betalningsföreläggande

Visma Collectors AB, 0771-23 24 00