Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheten drivs av dagbarnvårdare i sitt egna hem och finns i Påskallavik. 

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av den pedagogiska omsorgens arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.