Uppsägning av plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats som inkommen i E-tjänst förskola och fritidshem. Avgift faktureras och ska betalas även under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Plats som inte används upphör efter två månader om inte giltiga skäl finns. Först fyra månader efter uppsägningstidens utgång kan ny plats erhållas.

Uppsägning görs i E-tjänst förskola och fritidshem. Se inloggningslänk till höger.