Vid sjukdom av ditt barn

Vid barnets/elevens sjukdom är det allmäntillståndet som avgör om barnet/eleven kan vara på förskolan/pedagogisk omsorg eller fritidshemmet.

Vid förälders och syskons sjukdom får barnet vara i verksamheten som tidigare under de första 30 dagarna. Vid sjukskrivning längre än 30 dagar ska förskolechef/rektor kontaktas för att avgöra den fortsatta vistelsetidens omfattning.