Förskola

Ett gott liv!

I Oskarshamns kommun strävar vi efter en hög kvalitet i våra förskolor. I kommunen finns förskolor i både kommunal och enskild regi. Oskarshamns kommun erbjuder även plats i natt- och helgomsorg för barn med föräldrar som arbetar oregelbundet.

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Matz Ingvarsson
Förvaltningschef
Tfn: 0491-76 44 90
Eva Nygren
Verksamhetschef Förskolan
Tfn: 0491-76 49 01
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn