Förskola

Ett gott liv!

Vi tar till vara på allas lust att lära! Utifrån barnens intesse, nyfikenhet och initiativ skapar vi processer som syftar till utveckling och lärande mot målen. Förskolelärare ta ansvar för att undvisning och lärande sker genom medvetet målstyrda processer.

I kommunen finns förskolor i i både kommunal och enskild regi. Vi erbjuder ävn plats i natt- och helgomsorg för barn med föräldrar som arbetar oregelbundet.

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Tillförordnad Förvaltningschef
Tfn: 0491-76 49 86
Eva Nygren
Verksamhetschef förskolan
Tfn: 0491-76 49 01
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn