Avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg i Oskarshamn

Inkomsttaket beräkningnas på hushållets bruttoinkomst per månad, vilket innebär att personer som är folkbokförda på samma adress beräknas tillsammans.

Maxtaxa från 2017-01-01

                    

Maxtaxa från 2016-01-01

             Inkomsttak 43 760 kr                Inkomsttak 42 890 kr
Förskola/pedagogisk omsorg   Förskola/pedagogisk omsorg
  Avgiftstak* Maxtaxa     Avgiftstak* Maxtaxa
Barn 1       3 % 1 313 kr   Barn 1      3 % 1 287 kr
Barn 2       2 %    875 kr   Barn 2      2 %    858 kr
Barn 3       1 %    438 kr   Barn 3      1 %    429 kr
Barn 4               Ingen avgift   Barn 4               Ingen avgift
             
Fritidshem   Fritidshem
  Avgiftstak* Maxtaxa     Avgiftstak* Maxtaxa
Barn 1       3 %    875 kr   Barn 1       3 %    858 kr
Barn 2       1 %    438 kr   Barn 2       1 %    429 kr
Barn 3       1 %    438 kr   Barn 3       1 %    429 kr
Barn 4               Ingen avgift   Barn 4               Ingen avgift
             
Lovomsorg 60 kr per dag   Lovomsorg 60 kr per dag
             
* % av inkomst        
Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

 

Maxtaxa till 2015-12-31

                    

 

             Inkomsttak 42 000 kr       
Förskola/pedagogisk omsorg    
  Avgiftstak* Maxtaxa        
Barn 1       3 % 1 260 kr           
Barn 2       2 %    840 kr              
Barn 3       1 %    420 kr             
Barn 4               Ingen avgift                    
             
Fritidshem    
  Avgiftstak* Maxtaxa                    
Barn 1      3 %    840 kr              
Barn 2      1 %    420 kr              
Barn 3      1 %    420 kr              
Barn 4               Ingen avgift                   
             
Lovomsorg 60 kr per dag    
             
* % av inkomst        
Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.