Betalning av avgift och faktura frågor inom förskola/fritidshem

Betalning av avgift

Avgift betalas från första inskolningsdagen och faktureras tolv månader per år. Detta innebär att avgift betalas även under semester och annan ledighet. Avgift faktureras och ska betalas även under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.
Uppsägningstiden av plats är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats som inkommen i Dexter.

Vid frågor om avgiften ring vårt Servicecenter, som gör ett ärende in till Bildningskontoret för hantering av frågan.

Obetalda fakturor - avstängning

Platsinnehavare som inte betalar hela avgiften blir avstängd från platsen/platserna. Om avgiften inte är betald, vidtar Oskarshamns kommun varnings- och avstängningsåtgärder. Detta meddelas först genom "Varning om avstängning" och återföljs av "Besked om avstängning".

För att avstängningen inte ska verkställas ska hela skulden och även aktuella fakturor vara betalda. Avstängningen upphör samma dag som skulden är betald och platsen får från och med denna dag nyttjas utan att ny ansökan behöver göras.

Om avgiften inte betalas i tid tas kontakt med platsinnehavarna. Därefter kan kontakt tas med socialtjänsten, efter att en bedömning gjorts i det enskilda fallet.

 

Kravbrev från Visma
Betalning av faktura - Oskarshamns kommuns kravhantering

Om faktura inte betalas på förfallodagen sänds först en betalningspåminnelse ut och den hanteras av ekonomiavdelningen i Oskarshamns kommun.

Om fakturan inte betalats efter den första betalningspåminnelsen är det Visma Collectors AB att ta över kravhanteringen.
I följande frågor kontaktas Visma Collector:

  • Inkasso
  • Amorteringskrav (dela upp betalning)
  • Betalningsföreläggande

Visma Collectors AB, 0771-23 24 00