Natt- och helgomsorg

Välkommen till vår natt- och helgomsorg Nattsländan. Vi delar lokaler med förskolan Mäster Palm på Solbacka Servicehus. 

Här erbjuds natt- och helgomsorg för barn och elever från 1 år till årskurs 3, från hela Oskarshamns kommun.

Verksamheten är öppen vardagar kl.18.00 - 07.00 och alla helger.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av Nattsländans arbete för att främja barnens lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Mäster Palms förskola
Besöksadress:
Mäster Palms v.3
572 55 Oskarshamn
Nattsländan
Veronica Axelsson
Förskolechef
Tfn: 0491-76 49 12
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn