Natt- och helgomsorg

Välkommen till vår natt- och helgomsorg Nattsländan. Vi delar lokaler med förskolan Mäster Palm på Solbacka Servicehus. 

Här erbjuds natt- och helgomsorg för barn och elever från 1 år till årskurs 3, från hela Oskarshamns kommun.

Verksamheten är öppen vardagar kl.18.00 - 07.00 och alla helger.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Nattsländans arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss

Nattsländan - Sidensvansens förskola
Besöksadress:
Långängsvägen 2
572 34 Oskarshamn
Nattviolen - Norrtorns förskola
Tfn: 0491-76 49 30
Besöksadress:
Tornvägen 4
572 32 Oskarshamn
Ingela Ottosson
Förskolechef
Tfn: 0491-76 49 12