Natt- och helgomsorg

Välkommen till Nattsländan.

Nattsländan delar lokaler med förskolan Mäster Palm på Solbacka Servicehus.
Vi erbjuder natt- och helgomsorg för barn från 1 år till årskurs 3, från hela Oskarshamns kommun.

Våra verksamhetstider är vardagar kl.18.00 - 07.00 samt helger och alla helgdagar.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av Nattsländans arbete för att främja barnens lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Mäster Palms förskola
Postadress:
Box 104
572 23 Oskarshamn
Besöksadress:
Mäster Palms v.3
572 55 Oskarshamn
Nattsländan
Veronica Axelsson
Förskolechef
Tfn: 0491-76 49 12
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn