Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheten drivs av dagbarnvårdare i sitt egna hem och finns i Påskallavik. 

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av den pedagogiska omsorgens arbete för att främja barnens lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.