Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheten drivs av dagbarnvårdare som får kommunalt bidrag för omsorg av egna barn om han/hon samtidigt tar emot lika många barn från andra familjer. 

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Ansökan till pedagogisk omsorg

Ansökan till pedagogisk omsorg görs via Dexter, länken hitta man till höger med rubriken Ansökan om plats (Dexter).

Enligt Oskarshamn kommuns regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg så ska man inom fyra månader efter ansökan erbjudas en plats.

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn