Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheten drivs av dagbarnvårdare i sitt egna hem, finns i Påskallavik. På Klockarbackens förskola finns även pedagogisk omsorg på avdelning Torpet.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av den pedagogiska omsorgens arbete för att främja barnens lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. 

Kerstin Wyckman
Förskolechef
Tfn: 0491 - 76 49 22
Lotta Kodelja
Förskolechef
Tfn: 0491-884 90
Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn