Uppsägning av plats i förskola/fritidshem/pedagogiks omsorg

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats som inkommen i Dexter. Avgift faktureras och ska betalas även under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Plats som inte används upphör efter två månader om inte giltiga skäl finns. Först fyra månader efter uppsägningstidens utgång kan ny plats erhållas.

Uppsägning görs i Dexter - http://dexter.oskarshamn.se

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn