Om semester och julledighet

Mellan jul och nyår samt under semesterperioden juni-augusti minskar antalet
enheter som håller öppet.

Under jul och nyår samt under semesterperioden juni - augusti minska oftast antalet barn på våra olika enheter. Därav kan förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem bedrivas gemensamt under denna perioden. Föräldrar informeras i god tid om plats och öppethållande. 

Har man frågor och funderingar kontakta förskolechefen.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn