Lämna in schema

Det är vårdnadshavarnas förvärvsarbetstid/studietid samt eventuell restid som ligger till grund för barnets schema i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem.
Lämning och hämtning av barn är 30 min innan arbetstid samt 30 min efter arbetstid.

Scheman rapporteras in av vårdnadshavaren via Dexter.

Förskolan har öppet måndag-fredag mellan kl 06.00-18.30. Beroende på efterfrågan och behov kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare.

Vid varaktig förändring av arbetstiden ska nytt schema meddelas via Dexter.
Sommarsemester eller annan tillfällig ledighet  rapporteras inte in via Dexter utan meddelas istället direkt till förskolan/fritidshemmet.

Vårdnadshavare med skiftarbete eller nattarbete har rätt till skälig vistelsetid enligt överenskommelse med förskolechef/rektor.

Semester och annan ledighet

Vid förälders semester eller annan ledighet från förvärvsarbete/studier får plats i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem nyttjas under enstaka dagar, dock högst fem dagar per år enligt schema, om det inte finns särskilda skäl. Förskolechef/rektor beslutar i dessa ärenden utifrån förskolans organisatoriska förutsättningar.
Sommarsemester eller annan tillfällig ledighet rapporteras inte in via Dexter utan meddelas istället direkt till förskolan/fritidshemmet.